Historia

På sent 40-tal kunde folket i Klarälvdalen, norra Värmland se hur scouter från Tyskland kom och byggde flottar av timret som skulle transporteras på älven. Detta pågick till början av 80-talet. På 70-talet läste Johnny Persson vid vuxenutbildningen på Klarälvdalens Folkhögskola och hörde en lärare berätta om detta och han själv mindes att han som barn med stor förundran beskådat dessa flottar. Tanken kom att utveckla detta till en turism- verksamhet. Han och brodern Johan började fundera. Flotten skulle vara färdigbyggd så material ej behövde släpas med, timmer passade inte heller in på deras krav eftersom det tar tid att binda, är tungt och inte så lättmanövrerat. Flotten skulle hålla sig fin under många turer, vara ytterst komfortabel, säker att vistas på och lätt att montera ihop och ta isär för transporten tillbaka.
Plats skulle finnas för en familj och flotten måste passa i storlek på timmer-lastbilarna som gick tomma från Karlstad efter att ha lämnat timmer, då skulle transporten tillbaka till startplatsen vara löst. Stor vikt fästes vid plant däck så rullstolar kunde stå säkert och lättmanövrerad. Från tanke till färdigt verk stod den special-konstruerade flotten klar sommaren 1978. Första turen var för släkt och vänner till Johan och Johnny. Nästa sommar såg man en hel del flottar flyta i stilla ro nedför Klarälven. Succén var fullständig. Ingen annanstans kunde man finna ett mer exotiskt semester mål som 6 dagar flotte på en stilla älv. Generationsskifte har inträtt och nu finns Johnnys dotter Johanna med i företaget. Hela släkten Persson är livligt engagerade.