Flottfärd på Klarälven

Flottfärd på Klarälven

Vi har en av världens längsta flottfärder!

Ett Huckleberry Finn / Tom Sawyer äventyr!

På flytklara och färdigbyggda Branäs & Sverigeflotten kan du bo och på ett fint sätt uppleva Sveriges sydligaste vildmark med strömfåror som motor.

Unikt och särklassigt vildmarksäventyr på Klarälven.

Detta är den bästa och för denna världsdel helt unika meandersträckan med 31 flodserpentiner till väster och 32 till öster.

Upptäck den verkliga vildmarken från Branäs Sverigeflotten. Här kan ni få uppleva allt vad Sveriges sydligaste vildmark har att erbjuda av djur, natur, fiske och sköna bad. Det blir en vecka fylld av ro där naturen bestämmer hur avstressande ni glider fram utefter Klarälven. Hastigheten är 1-5 km/h och strömmen är farkostens motor. Du kan åka från Vingängsjöns mynning i norr till Ekshärad i söder – en sträcka på ca 100 km. Övernattning sker på förtöjd flotte eller land.

Storlek: 4 x 4 meter (16 m2) passar 2-6 personer beroende på färdens längd, antal vuxna / barn. Vid behov (stor familj) bygger vi ut den kostnadsfritt, av bekvämlighetsskäl mot extra kostnad av ett pris per person vuxen extra, 4 x 6 m (24m2) detta endast i mån av tillgång samt gäller endast för bokning av 3 eller 6 dagar. Det går att lösa det enklare för er och för oss genom att ni binder ihop två vanliga flottar.

Säsongstart: ca 15 maj – 15 september (väder / vatten beroende).
Flottfärden görs i etapper och tiden ni är ute per dag varierar med årstiden, hög / lågvatten, med- / motvind, regn och sol. Enstaka dagsetapper kan vara ca 12 timmar vid (lågvatten) och vår kortaste (vid mycket vatten) ca 4 timmar. Normal tid per dag är 6-8 timmar (mitten juni -mitten augusti). Vi rekommenderar hur långt ni bör hinna per dag. (Se karta över älv). Åker ni längre än anvisat får ni tänka på att ni är framme vid före original tidpunkt och avslutar då er flottfärd. Detta är upp till er. Flotten måste dock avlämnas på rätt ställe och i rätt tid annars debiteras ni för eventuella merkostnader. (Tillbaka transport med lastbil sker oftast samma kväll).

Flyt aldrig nattetid. Övernatta på land eller väl förtöjd flotte. (Träd kan hänga ut över vattnet och medföra fara om man sover på flotten och inte förtöjt). Alkohol och vatten hör inte ihop. Vi har dock inga restriktioner utan gästen får stå för sitt eget omdömme. Bär alltid flytväst. Vid förtöjning nattetid var generös med längden på kedjan så flotten kan följa med en bit ut om älven höjer eller sänker sig under natten. Ankare med kätting att förtöja med finns på varje flotte. Se till att ni inte åker iväg utan det. Vid förtöjning på sandbank dra upp flotten ytterst lite och använd ankaret att trycka ner i jorden eller sanden. Spaden är er toalett och måste användas. Föräldrar ser efter sin barn så spaden används rätt, likaså hussar och mattar tar bort efter sin hund. Gräv djup och ej nära strandkant och vatten. Tänk på att under sommaren finns många som vill åtnjuta älven, dess stränder och fiskevikar, se till att lämna det lika trevligt som du vill möta det.