Hyreskontrakt

VILLKOR
Kunden som står för bokningen förstår hyreskontraktet, dess villkor och godkänner dessa vid betalning. På Startplats utbildas 1 person lydande under oss till Styrman och denna skall åtlydas. Därmed har personen också åtagit sig att informera övriga medresenärer som ska med i dennes grupp om de villkor som finns och är därför ytterst ansvarig att dessa har förstått och följer dessa. Alla kunder åker flottfärden på eget ansvar, föräldrar/målsman är ansvariga för minderåriga och deras säkerhet.

BOKNING
För bokning av flottfärd gäller minst 2 vuxna fullt betalande grundpris. Vi måste försöka hålla startdagar beroende på tillbaka transporten av flottarna för kommande veckas kunder. Ibland kan vi dock göra undantag och starta andra dagar än specificerat om vi har flottar lediga, vi tar då en extra avgift för att täcka upp att ta in personal för att skicka och informera samt att ordna med er bil. Startdagar tisdag, onsdag och fredag kostar för 3 dagsturer 500 SEK extra, och för 6 dagsturer 800 SEK. Önskas startdag på en lördag eller söndag tillkommer ytterligare 200 SEK till ovanstående.

KORTARE TURER
Villkor och information 1 & 2 dagsturerna: Minst 2 fullt betalande per tur. 1 & 2 dagsturer skickar vi i mån av platstillgång vardagar och helg. Midsommarhelgen undantag. Vid tillägg för en natt på 1 dagsturer får ni inte åka längre än slutmålet för dag 1, ni kan antingen välja att stanna strax innan ni kommer fram till slutmålet och sova där för att avsluta turen på morgonen eller att sova på flotten vid slutmålet för endagsturen. Dock måste vi i båda fallen ha flotten tillgänglig för ny start till klockan 10.00. Vi startar vardagar och helg i mån av plats.

GRUPPBOKNINGAR
Villkor prislista för scouter, skolor, barnföreningar, ungdomshem, konfirmander och ungdomsgrupper. Minst 10 personer. Antal personer per flotte minst 5 st. Per 15 st barn/ungdomar åker en ledare gratis. 1 kanot medföljer gratis till grupper med fler än 20 personer (ungdomar) för att ledare ska kunna paddla omkring och rekognosera. Önskas fler kanoter får ni reduktion med 50 SEK på ordinarie priset per kanot. I syfte att minimera slitage på naturen och platser längs älven blir ni anvisade till särskilda lägerplatser.

BETALNING
Bokningsavgiften på 35 % av totala summan ska betalas inom 10 dagar från bokningsdatumet. Grupper skall vid bokning av datum inbetala 40 % av totalsumman av grundpriset. På så sätt har du bekräftat och riskerar ej att gå miste om din bokning. Resterande summa skall finnas på vårt konto minst 30 dagar innan ditt startdatum. Du kan betala via post, bank eller internet. Uppge alltid kundnummer (längst upp i högra hörnet) samt startdatum. Ring gärna och kontrollera innan avfärd att pengarna kommit oss tillhanda. Bokningsbekräftelse utgår ej. Behåll därför hyreskontraktet där du fäster du ditt kvitto. Detta ska vid begäran kunna uppvisas vid startplatsen. Start av flottfärd kan ej ske om inte full betalning visas. Du ringer oss ca 2-3 dagar innan avfärd för information om startplats och för information eventuella ändringar som kan finnas. Uppge också era vikter så att vi kan förbereda flytvästar åt ert sällskap.

GRUNDUTRUSTNING (medföljer varje flotte)
Flotte 16 m2, livboj, flytvästar, 1 dunk vatten, spade, paddlar, stakåror, 1:a förband, låda med hammare, spik, kniv, små snören, presenning, information och karta.

KÖKS- & TÄLTUTRUSTNING (tillval)
Tält och liggunderlag anpassat till antal personer på flotten (större grupper upp till 40 personer får militärtält). 1 spritkök/16 m2 flotte, samt 1 liter bränsle (för 3 dagar) och 2 liter (för 6 dagar), tändstickor, tallrik, kåsa/mugg, bestick, köksredskap, konservöppnare, diskbalja, diskborste, diskmedel, svinto mm.

ANSVAR FÖR UTRUSTNING
Gästerna är själva ansvariga för sin egen utrustning och ska sörja för att vår utrustning lämnas tillbaka rengjord och flotten packas på samma sätt ni fick den.
Förlorad eller förstörd utrustning debiteras nypris, trasigt debiteras kostnad för reparation.

Lämnas ej flotten på uppgjord tid plats debiterar vi er en kostnad för detta mellan 1000-3000 SEK/flotte eller faktisk kostnad. Detta för att täcka arbetskostnad, transport och förlorad inkomst. Annars kostnad för reparation och arbete.

FISKEKORT
Fiskekort ska lösas oavsett om ni avser fiska med metspö, hov eller storfiske och betalas lämpligen direkt vid bokning mot fakturering. Medtag ditt hyreskontrakt eller bokningsbevis.

RASTPLATSER
Som gäst är du hänvisad till specifika platser för parkering och nattläger. Avgifter för rastställen gäller så att du i förväg betalat campingavgifter för användning av faciliteter och tältövernattning på de ställen detta finns samt bevarande av befintliga rastställen driven på ideell bas av diverse föreningar.

TRANSPORT
Buss finns och erbjuds som service alla måndagar & torsdagar för 3 & 6 dagars turerna under veckorna 27-32, OBS! ej för stora grupper.
Under vissa omständigheter/undantag/kan vi köra din bil, tag då med dig extra bilnycklar. Detta är en service som vi ej tar betalt. OBS! detta gäller ej när buss finns. Gäller 1 bil per bokning till uppgjort slutställe. Branäsflotten tar ej ansvar för din bil under tiden den är parkerad eller om vi transporterar den. Vi försöker ha din bil till slutstationen senast klockan 17.00 landstigningsdagen. Ersättning utgår ej om vi råkar bli något försenade. Det går bra att låta bilen stå kvar vid startplatsen om ni vill hämta den själva efter flottfärdens slut.

ALLEMANSRÄTTEN, SOPOR OCH AVFALL
Lär dig allemansrätten innan du vistas i naturen eller ska åka flotte. Vid eldning var säker på att det är tillåtet. Ta bort alla spår av eldstaden när du är klar. Lämna inte bevis efter dig att du varit i naturen. Plocka upp skräp efter dig och även om det inte är efter dig! Spaden är till för akut toalett besök. Lägg grästuvan åt ena sidan och jorden åt andra gräv en grop där du utför dina behov och täck över. Kol från eldstad kan med fördel läggas ned i samma grop. SOPSORTERING GÄLLER – ni lämnar dessa varje dag vid uppgjort ställe så slipper ni åka omkring med gamla sopor på flotten. Matrester ger ni fiskarna. Om vi får kännedom om att du eller någon i ditt sällskap ej följt ovanstående villkor, allemansrättens regler, uppfört sig störande eller spelat musik som hörs av boende vid älven, eller stört natur & djur, markägare, dennes boskap eller gröda har vi rätt att omedelbart avhysa er från flottarna och bryta kontraktet. Kunden har ingen rätt till kompensation från oss för detta. Däremot skall skadegörelse av eller annans egendom ersättas av kunden. Ytterst ansvarig är den person som står på hyreskontraktet och egna ansvar.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Avbeställningsskyddet gäller endast om HELA gruppen drabbas av en persons frånfälle (tex beställd födelsedagsresa och huvudpersonen insjuknar). Ni har också även utan avbeställningsskydd alltid möjlighet att senarelägga samma säsong eller ha innestående till nästa år. Vid val av avbeställningsskydd utgår denne med 10 % av grundpriset.

Så här täcker avbeställningsskyddet:
Före 20 dagar innan start får du tillbaka hela beloppet (exklusive kostnaden för avbeställningsskyddet). Mindre än 20 dagar kvar till start får du tillbaka 90 % av beloppet. Vi behåller 10 % av totalsumman plus avbeställningsskyddets storlek (300 SEK per person).

AVBOKNING UTAN AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Observera att även utan avbeställningsskydd så kan ni ringa och förklara vad som hänt för att få möjligheten att förskjuta till senare på säsongen eller åka nästa säsong istället för att förlora inbetalat belopp. Om ni väljer att åka nästa säsong så betalar ni bara 10% på ändringen. Man kan bara förskjuta 1 säsong och ej för väder och vindförhållanden.

Om du inte har avbeställningsskydd och avbokar betalar vi tillbaka:
Före 40 dagar innan start får du tillbaka 75 %
Före 30 dagar innan start får du tillbaka 50 %
Före 20 dagar innan start får du tillbaka 25 %
Inom 0-19 dagar innan start får du tillbaka 0 %

Kom ihåg:
Hur trevligt du får det på din flottfärd bestämmer du. Ta med dig ett glatt ressällskap. Vi kan inte förutsäga väder, vind eller vattennivå. Kläd dig rätt, ta med solskyddsmedel och myggmedel. Naturen är större än oss, vi är bara en bråkdel av världsalltet. Försök att leva i den situationen du är i och gör det bästa av det.

”Det är inte målet som ger tillfredsställelsen utan kampen att nå det. Njut därför av resan mot målet redan från och med första resdagen”

Citat från Livsfilosofen B.G-89